ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ITsup με την πλήρη υποστήριξη της SingularLogic στηρίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 στους 4 παρακάτω τομείς.

 

Πληροί η επιχείρηση σας τα κριτήρια;