Η εταιρεία Μηχανογραφικών Συστημάτων και Υπηρεσιών με διακριτικό τίτλο ITsup - IT Solutions & Support ιδρύθηκε απο ανθρώπους με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της μηχανογράφησης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία κατάφερε παρά το λίγο χρόνο δραστηριότητας της να γίνει:
Αποκλειστικός και πιστοποιημένος συνεργάτης της SingularLogic, της μεγαλύτερης Ελληνικής εταιρείας παραγωγής και διάθεσης λογισμικού.
Πιστοποιημένος συνεργάτης του δικτύου εταιρικών συνεργατών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Vodafone, της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της ICS Καραφύλλης  για τους φορολογικούς μηχανισμούς Algobox.

Βασικοί συντελεστές της εταιρείας, άτομα με μακρόχρονη πείρα στις εμπορικές - λογιστικές εφαρμογές Control, Eurofasma, Manager, DeFacto, Singular Enterprise (SEN) και στην νέα γκάμα εφαρμογών της SingularLogic, Galaxy, καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων.