Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίου

Η ITsup αναλαμβάνει για εσάς,

Ψηφιακή Υπογραφή

Πλήρης διεκπεραίωση της διαδικασίας για απόκτηση της ψηφιακής σας Υπογραφής

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για συμμετοχή σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ). Διεκπεραίωση διαδικασίας υποβολής προσφοράς μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου και Καταχώρησης Δικαιολογητικών.

ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ITsup με την πλήρη υποστήριξη της SingularLogic στηρίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 στους 4 παρακάτω τομείς.

 

Πληροί η επιχείρηση σας τα κριτήρια;