ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ITsup με την πλήρη υποστήριξη της SingularLogic στηρίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 στους 4 παρακάτω τομείς.

 

Πληροί η επιχείρηση σας τα κριτήρια;

Η SingularLogic προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα να μάθετε αν η επιχείρησή σας πληροί της προϋποθέσεις χρηματοδότησης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Βήμα 1: Συμπληρώστε το έντυπο: "Στοιχεία της επιχείρησης".
 • Βήμα 2: Επισυνάπτετε το συμπληρωμένο αντίγραφο του εντύπου στη φόρμα επικοινωνίας.
 • Βήμα 3: Σας ενημερώνουμε εάν η επιχείρηση σας πληροί τις προϋποθέσεις.

Για την πιο άμεση και έγκυρη απάντηση, παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία του εντύπου.

Τουρισμός: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Δαπάνες: 15.000 € -150.000 €
 • Λογισμικό: Μέχρι 20.000 €
 • Υποβολή: 29 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2016
 • Για δαπάνες από 11 Φεβρουαρίου 2016

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ σε PDF.  Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ's).

Περισσότερα: Σύνοψη Προγράμματος, Αναλυτικό Πρόγραμμα, 1η Τροποποίηση

Βήμα 1: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα Στοιχεία της Επιχείρησης σας

Βήμα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα και επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: Αναβάθμιση για τις Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

 • Δαπάνες: 15.000 € -200.000 €
 • Υποβολή: 7 Απριλίου – 20 Μαΐου 2016
 • Για δαπάνες από 11 Φεβρουαρίου 2016

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ κατεβάστε το αρχείο σε Excel.  Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ's).

Περισσότερα: Σύνοψη Προγράμματος, Αναλυτικό Πρόγραμμα

Βήμα 1: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα Στοιχεία της Επιχείρησης σας

Βήμα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα και επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Kαινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια για μικρές επιχειρήσεις

Δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

 • Δαπάνες: 15.000 € - 60.000 €
 • Υποβολή: 17 Μαρτίου – 27 Απριλίου 2016
 • Για δαπάνες από 17 Μαρτίου 2016

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ σε PDF.  Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ's).

Περισσότερα: Σύνοψη Προγράμματος, Αναλυτικό Πρόγραμμα

Βήμα 1: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα Στοιχεία της Επιχείρησης σας

Βήμα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα και επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο

Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 • Δαπάνες για επιχείρηση με 1 δικαιούχο: 5.000 € - 25.000 €
 • Δαπάνες για συνεργατικό σχήμα 2 συμμετεχόντων δικαιούχων: 5.000 € - 40.000 €
 • Υποβολή: 8 Μαρτίου – 15 Απριλίου 2016
 • Για δαπάνες από 8 Μαρτίου 2016

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ σε PDF.  Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ's).

Περισσότερα: Σύνοψη Προγράμματος, Αναλυτικό Πρόγραμμα

Βήμα 1: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα Στοιχεία της Επιχείρησης σας

Βήμα 2: Συμπληρώστε τη φόρμα και επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο

 

Κοινοποίηση