Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίου

Η ITsup αναλαμβάνει για εσάς,

Ψηφιακή Υπογραφή

Πλήρης διεκπεραίωση της διαδικασίας για απόκτηση της ψηφιακής σας Υπογραφής

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για συμμετοχή σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ). Διεκπεραίωση διαδικασίας υποβολής προσφοράς μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου και Καταχώρησης Δικαιολογητικών.

Αν ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ

Κοινοποίηση