Σαν εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της SingularLogic
σας παρουσιάζουμε την γκάμα των εφαρμογών της οικογένειας Galaxy. Ψάχνετε για μηχανογραφημένη λύση για την επιχείρηση σας; Επικοινωνήστε μαζί μας.

Galaxy CRM

Το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις πελατειακές σχέσεις κάθε επιχείρησης.

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στο μέλλον.

 

Τι περιλαμβάνει :

 

1.   Διαχείριση επαφών
2.   Διαχείριση πόρων
3.   Κοινές δραστηριότητες
4.   Μαζικές δραστηριότητες
5.   Ευκαιρίες πώλησης
6.   Εξοδολόγια
7.   Ροές εγκρίσεων
8.   Συγχρονισμό με MS-Outlook
9.   Telemarketing
10. Workflows
11. Help Desk
12. Ανταγωνισμός
13. Έργα- εργασίες
14. Συμβόλαια Συντήρησης
15. Exhibitions - conferences
16. Retail campaigns
17. Loyalty shcemes
18. Outsourcing telemarketing
19. Timesheet

Συνοπτική Περιγραφή :

1. Έξυπνος συγχρονισμός με το MSOutlook
2. Δυνατότητα σχεδιασμού ροής δραστηριοτήτων (workflows) σε πολλά επίπεδα με πολλούς εγκριτές και αποδέκτες
3. Προσφέρει  δυνατότητα παρακολούθησης του κύκλου πώλησης, από την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την δημιουργία προσφοράς στην εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης
4. Πολλαπλός συσχετισμός επαφών με επιχειρήσεις (πχ. ένας λογιστής που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλές εταιρίες)
5. Δημιουργία μαζικών δραστηριοτήτων, που αφορούν καμπάνια και μαζική αποστολή  προσωποποιημένων Ε mails, SMS, επιστολών, fax
6. Δείκτες (KPI’s), όπως ενδεικτικά: ανοικτές ευκαιρίες πώλησης, κερδισμένες/χαμένες ευκαιρίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.ά.
7. Ενσωματώνει και παρακολουθεί την οργανωτική δομή της επιχείρησης προσφέροντας τη δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε συγκεκριμένα άτομα βάσει ρόλου και θέσης στο οργανόγραμμα, πρόσκληση σε ραντεβού,  
    εύρεση διαθεσιμότητας υπαλλήλων ή εξοπλισμού κ.τ.λ.
8. Διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας, βασισμένο στο οργανόγραμμα της εταιρίας αλλά και στους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα - διεύθυνση